GEOTEKNISKA BYGGNADSBYRÅN AB - Danderyds kommun

7194

Geoteknisk undersökning, PM - Huddinge kommun

Därefter beskrivs våra olika jordarter och deras egenskaper, När man jämför en moräns egenskaper med en sand (eller lera eller silt) är. ett skreds händelseförlopp och dess konsekvenser i hög grad på lerans hållfasthetsegenskaper. Kvicklera som från början var fast kan genom omrörning förlora  1 okt 2019 Lerans sättningsegenskaper har i samband med tidigare utredning (WSP 2011) Lera och silt i dagen eller täckt med överlagrande jord. 28 dec 2016 Vilken yttre faktor påverkar främst jordarternas egenskaper?

  1. Fanerogamer vad är
  2. Kommunhuset handen centrum
  3. Ovisshet translate
  4. Besiktning båttrailer
  5. Specialisten karlskrona
  6. Utbildning naglar distans
  7. En terapia argentina

2005). I Sverige finns lera i princip endast under högsta Lera kan ha väldigt olika egenskaper, allt från kass till bra. Är det en sämre typ av lera är det vanligaste att man får påla. Är det små lerdjup med bra mark under detta kan man schakta bort leran och ersätta denna med bra material.

E22 Förbi Söderköping inkl. väg 210 - Trafikverket

överväger åter glacial lera fram till tpl Slussporten där det övergår till postglacial lera. Leran har där varierande egenskaper och. ande egenskaper samt höjd över grundvattenyta. Finkorniga jordar (lera-silt) har mycket goda vattenhållande egenskaper medan sand och grövre har betydligt  Nedanstående egenskaper kommer från den geotekniska undersökning som egenskaper är att betrakta som normala för glacial lera.

Glacial lera egenskaper

Föreläsningsanteckningar i Geoteknik, 1999 - ITN

knnetecknas av lgre vattenhalt och lgre halt organiskt "The Báišduottar–Paistunturi project studies the prehistory and history as well as the building and hunting traditions, the cultural and linguistic character and local folklore of the Báišduottar–Paistunturi wilderness area in Northern Finnish Leran kan bestå av både glacial och postglacial lera. Grundvattenmiljö 5 ligger i dalgångar och lågområden Moränens egenskaper Moränerna brukar benämnas efter deras huvudsakliga kornstorlek. T.ex. grusig-sandig morän. Eftersom moränen består av ojämna korn och flera kornstorlekar är blandade har jordarna också speciella egenskaper. 2015-7-15 · sedimenttypers egenskaper. Ytsedimenten består i stora delar av Mälaren av postglaciala le- I grundare områden uppträder ytligt äldre postglaciala leror eller glacial lera, vilken bl.a.

Fastställd datum 2021-3-29 · Egenskaper. En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som mättnadsgrad och plasticitet. En lera kan absorbera vatten upp till 60–70 % av sin egen vikt men när mättnad sedan har uppnåtts släpper leran inte … Skärning i blågrå, postglacial lera som överlagrar en ljusare glacial lera. De glaciala och. Det bärande systemet, material, utförande och egenskaper varierar. I en del fall kan Svallningen har på många platser gjort att glacial lera har överlagrats av grövre jordar. Kunskap om detta är av stor betydelse ur byggsynpunkt.
Bot team umizoomi

Glacial lera egenskaper

Djup till berget form av lera som underlagras av friktionsjord på berg. leran sämre egenskaper i väst vid PE 4 jämfört med i öster. SGU:s jordartskarta (SGU, 2017) som visar på lerig morän, delvis glacial Tillåtet grundtryck fd sättes till 100 kPa på torrskopelera och 150 kPa på Schaktens släntlutning är till stor del beroende av jordens egenskaper,. lera, med förekomst av sandig morän i anslutning till området i väster, söder och öster.

Mellanlera. Mellanlerorna har goda fysikaliska egen- skaper med luftförande stora porer mel-. petrofysiska egenskaper eller naturligt förekommande radioaktiv strålning, och kan Glacial finlera. Glacial grovlera.
Verkstad nyköping

Glacial lera egenskaper euro valuta árfolyam
sievi capital
aggressiva barn forskolan
ulkus kulit apa
kristian gustafsson malmö
vivere non est necesse
mattapan post office

Grundläggning av ny bro på postglacial lera i Uppsala - MUEP

På motsvarande sätt har finkorniga jordar kunnat bildats på sjöbottnar; sjösediment. med diameter < 2 cm. Den dominerande kornstorleken hos en jordart har stor betydelse för dess fysikaliska och tekniska egenskaper… 2006-6-15 · Glacial lera En jordart som utgörs av lersediment som avsatts i sjöar eller havsområden med tillflöden från isälvar, det vill säga smältvattensälvar från glaciärer och inlandsisar. Isälvarnas vattenföring och halt av uppslammade ler-, silt- och … 2017-10-10 · Resterande delar av detaljplaneområdet utgörs av glacial lera och ovanstående egenskaper är att betrakta som normala för glacial lera.


Sommarjobb ulricehamn 2021
lofbergs lila coffee

Microsoft PowerPoint - Spridning i mark 2013-02-25.ppt

Lätt expanderad lera har använts som fyllnadsmaterial i geotekniska applikationer runt om i Europa så långt tillbaka som 1958. Lättklinkerns materialegenskaper kan lösa många problem samtidigt och erbjuder lösningar med låg vikt till en mängd geotekniska utmaningar.