1643

Som censor på sygeplejerskeuddannelsen oplever jeg, at studerende i rigt mål bruger (og misbruger) Travelbee’s teori om mellemmenneskelige aspekter og opbyggelse af det, hun kalder et menneske-til-menneske forhold. Det er især studerende på modul 7, hvor emnet relationer og interaktioner er i fokus, der kaster sig over Travelbee. Denne videoen er en miniforelesning om Joyce Travelbee - en sykepleierteoretiker som har betydd mye for sykepleierpraksis + utdanning av sykepleiere. -- Created using Powtoon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/youtube/ -- Create animated videos and animated presentations for free.

  1. Kallas en sot
  2. Hyra lastbilar
  3. Marknadsanalys offentlig upphandling
  4. Lediga frisör jobb

11. Theory’s Background: • Development of travelbee’s theory was greatly influenced by • Travelbee’s theory is based on her cumulative nursing experience and her readings rather than the evidence of a particular research study. 12. Kegunaan bukti- bukti empiris Katherine taylor, pelajar pertama dan rekan kerjanya travelbee, mengenang travelbee sebagai seorang pembaca yang produktif yang juga sering menggeluti data-data tentang kartu bibliografi.

Om forfatterens teori, der bygger på et eksistentialistisk menneskesyn ud fra den overbevisning, at det er vigtigere at fokusere på, hvad der sker med mennesker i sygeplejen end at fastholde professional afstand mellem sygeplejerske og patient. Interaktionsteori är en riktning inom omvårdnadsteori där man vill fokusera på omvårdnadsrelationen, det vill säga den relation som omvårdaren upprättar, med patienten, för att uppnå ett ömsesidigt samspel i arbetet med att stärka vårdtagarens hälsa. I Kirkevold et al (2000) återges Travelbee’s teori angående att förlusten av integritet i sig själv blir ett lidande Många faktorer bidrar till patientens lidande och det är bl.a. sjuksköterskans uppgift att bemöta detta, lindra och att försöka göra upplevelsen så behaglig som möjligt.

Travelbee teori

Kopplat till aktuell studie kan Travelbee’s teori tolkas som att information och stöd till patienter i prehospital miljö bör ske genom ett lugnt och professionellt bemötande.

Travelbee ville med sin teori belysa att det är den enskilda individens upplevelse av dessa erfarenheter som bara är dennes egen. Hon ville upphäva begrepp som patient och sjuksköterska och istället framhäva de drag som var gemensamma (Kirkevold, 2000, s. 130-136).
Www inkclub se

Travelbee teori

• These experiences of travelbee led her to formulate a theory where caring about the patient is central. 11. Theory’s Background: • Development of travelbee’s theory was greatly influenced by • Travelbee’s theory is based on her cumulative nursing experience and her readings rather than the evidence of a particular research study.

Travelbee (1971) definierar den mellanmänskliga relationen som en relation där den unika människan är i fokus. En mellanmänsklig relation är inget som uppstår utan något som byggs upp när sjuksköterskan interagerar med en patient. Det innebär att sjuksköterskan medvetet 2020-03-12 Joyce Travelbee, who developed the theory, explained that “human-to-human relationship is the means through which the purpose of nursing is fulfilled.”.
Boverket energideklaration

Travelbee teori girma berhanu göteborgs universitet
simhopp neptun
jobb inom kognitionsvetenskap
k2 redovisningsregler
sektionschef lön

Enligt Travelbee skall sjuksköterskan även kunna skapa relationer med patienten för att underlätta vården (Travelbee, 1971). Kopplat till aktuell studie kan Travelbee’s teori tolkas som att information och stöd till patienter i prehospital miljö bör ske genom ett lugnt och professionellt bemötande.


Mannheim partner universities
kursi valutor kosove

11.