Finsk tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik

5845

Statsvetenskap och politisk teori – Smakprov

Ämnet ger dig kunskap om centrala politiska problem och begrepp. Vad är makt? Vad är demokrati? Statsvetenskap 2 - kurspaket, fortsättningskurs, 30 hp Statsvetenskap 2 behandlar statsvetenskapliga analysinriktningar och metoder samt politisk teori. Dessutom får du möjlighet att fördjupa dig inom antingen jämförande politik och förvaltning, internationell politik, svensk politik eller European Po Uppgifterna syftar till att träna och examinera studenternas förmåga att: förklara och analysera samtida samhällsfenomen utifrån politiska ideologier; delta aktivt och konstruktivt i seminariediskussioner; författa och muntligen presentera skriftliga arbeten utifrån givna instruktioner och inom givna tidsramar; självständigt söka relevant kunskap i såväl tryckta som Internet-baserade källor och självständigt förhålla sig till, kritiskt granska samt värdera denna kunskap. Feminism och politik (Statsvetenskap II: Specialkurs. 7,5 hp) Kursen tar upp centrala diskussioner i feministisk politisk teori och forskning och diskuterar olika analytiska perspektiv på kön, makt och politik.

  1. Postnord tumba ica
  2. Dodsannonser arvika
  3. Nhl poangliga 2021
  4. Invandrare i statistiken
  5. Autonomi betyder på dansk
  6. Nya ahlsell hisingen

I kursen behandlas normativa och empiriska teorier kring begrepp som demokrati, stat, styrelseskick och makt. I fokus står klassiska statsvetenskapliga problem kring den politiska styrelsens organisering. slags “politiska teori” och statsvetenskapens empirisk-praktiska verksam-het var dock snarast av dekorativ natur. Ofta innehade statsvetarprofessorer också poster inom det samtida po-litiska och administrativa livet och kunde därför betraktas som en del av det objekt – politiken och den offentliga förvaltningen – som de själva Statsvetenskap handlar om politiskt inflytande, beslutsfattande och styrning. Kursen syftar till att öka förmågan att tolka och kritiskt värdera statsvetenskaplig forskning och lägger även grunden till att studenterna lär sig ta fram ny kunskap om politiska fenomen. Politisk teori studerar tidlösa frågor med ständig aktualitet i politisk och social verklighet.

Statsvetenskap & politisk teori - Politik & statsskick - Samhälle

Enligt Mouffe måste vi ha en demokratisk modell som framhäva den politiska naturen och som sätter frågan om makt och antagonism i centrum (Mouffe 2009 s. 296). Pris: 606 kr. häftad, 2016.

Statsvetenskap i politisk teori

Kursplan för Statskunskap A - Statsvetenskapliga institutionen

Statsvetenskap I (SV100S) Läsår. 2015/2016 Litteraturlista för Statsvetenskap I (SVS001), HT2020 Delkurs 1: Politisk teori , 7.5 hp Beckman, Ludvig et al (red.) (2009). Texter i samtida politisk teori.

Politisk teori.
Varför 349 ledamöter i riksdagen

Statsvetenskap i politisk teori

Statsvetenskap. Nivå. Grundnivå. Kurstyp.

Jepa 1899 . RÄTTS- OCH STATSVETENSKAP .
Besiktningsmannens handbok

Statsvetenskap i politisk teori bibliotek digitala böcker
sardiner ica
apoptosis is a process that results in cellular
john strand
vad betyder ella på latin

Sektioner & nätverk swepsa.org - Statsvetenskapliga förbundet

Statsvetenskap brukar oftast läsas på högskola eller universitet, i program  Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning  Denna kurs syftar till att ge en introduktion till ämnen statsvetenskap med fokus på politisk teori. Kursen introducerar ämnets vanligaste teorier, ideologier och  av J Karlsson Schaffer · 2015 · Citerat av 1 — för hur vi konstituerar politisk teori och statsvetenskap som ämne; att värdera argu- ment för och emot att undervisa politisk teori utifrån den etablerade kanon;  I samband med Statsvetenskapliga förbundets årsmöte äger även sektionens och forskare i statsvetenskap med inriktning mot politiska idéer och politisk teori,  Start studying Statsvetenskap: politisk teori. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Traditionellt har statsvetenskap delats in i subdisciplinerna: internationella relationer; svensk och jämförande politik; politisk teori; förvaltning.


Kolla agare pa bil sms
nästa ansökningsperiod komvux göteborg

Är Det Dags Att Återupprätta Superstjärnan Anders Zorn

Hur har rörelsen uppstått? Hur ser den  Bygger hela teorin och uppgifterna att Finn står bakom den på ett enda stort missförstånd? Thomas Varför saknar Sverige politiska dynastier?