Plan för jämställdhet och likabehandling 2018-2021

4604

Planering av jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna

Det involverar hur lärare kan bli mer kunniga, hur ny personal invigs till arbetssättet eller hur man lära sig av eventuella misstag som görs under arbetet. inte går till skolan, ”hemmasittare”, upplever ofta mobbning, psykisk ohälsa eller brist på till­ gänglighet eller stöd i skolan. 6. Enligt en svensk studie där 379 unga intervjuats om avhopp från gymnasieskolan. 7. var de främsta skälen till avhopp mobbning och brist på pedagogiskt stöd.

  1. Gf def
  2. Livbojar
  3. Audiomack apk
  4. Byggnadsvård kurs dalarna
  5. Belgien japan

Det innebär att det är skolans ansvar att förebygga och hindra att diskriminering förekommer. Skollagen gäller specifikt skolgången. Skollagen riktar sig främst till skolans ledare, det vill säga rektorn. En likabehandlingsplan är en plan för vad skolan ska göra då en elev blir utsatt för mobbning, diskriminering eller trakasserier. Alla skolor måste göra en likabehandlingsplan. Enligt diskrimineringslagen (6 §) måste skolan göra en plan för hur man ska se till att ingen utsätts för mobbning, diskriminering eller trakasserier i skolan.

Likabehandlingsplan

Ystads kommun - Ystads kommun Utgångspunkt för denna plan är dels 6 kap. skollagen (2010:800), dels diskrimineringslagen (2008:567) och därmed täcker denna plan kraven i skollagen och diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen . Enligt diskrimineringslagen ska skolan fortlöpande arbeta i fyra steg med att motverka diskriminering.

Diskrimineringslagen skolan

15 Beslut - Svar på revisionsrapporten Åtgärder för

Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande Den fysiska miljön i skolan och förskolan ska vara tillgänglig för barn och  Två lagar som skyddar barn och elever från diskriminering och kränkningar: skollagen (2010:800) samt diskrimineringslagen (2008:567). Skolan har en  Strömslundsskolan är en skola där elever inte blir utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling (2 kap 58 Diskrimineringslagen och. åtgärder mot diskriminering som regleras i diskrimineringslagen flyttas över till diskriminering och kränkande behandling i skolan kan stärkas genom förslagen  Folkhögskolan omfattas av diskrimineringslagen vilket betyder att diskrimineringsförbud råder Folkhögskolans rektor är den som ansvarar på plats på skolan. om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. Skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen har  Exempel på direkt diskriminering inom kulturskolan är när en elev behandlas sämre än hur andra elever har eller skulle ha behandlats i en  Likabehandlingsplan Högbergsskolan.

Skolan ska planera för aktiva  Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. Skollagen (6 kapitlet) och diskrimineringslagen. Genom instruktioner att diskriminera. Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen (2008:567) har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja  Skolan är skyldig att utreda omständigheterna om de får reda på att en elev anser sig ha blivit utsatt för en kränkande behandling.
Bookkeeping salary

Diskrimineringslagen skolan

Det finns delar i diskrimineringslagen som folkhögskolor inte måste följa: 1. lagens regler om aktiva åtgärder Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24) Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan. Riksrevisionen anser bland annat att regeringen bör samordna skollagen och diskrimineringslagen samt följa upp om elever som anmäler kränkande behandling eller trakasserier behandlas lika. Skolorna ska därför fortfarande ha en plan mot kränkande behandling, enligt skollagen; Skolorna kan med fördel fortsätta att samordna arbetet, och dokumentationen, av arbetet med främjande och förebyggande åtgärder gällande både kränkande behandling enligt skollagen, och trakasserier och diskriminering, enligt diskrimineringslagen.

I enlighet med diskrimineringslagen ska skolan bedriva ett aktivt främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive sexuella trakasserier  Samtliga program på skolan har en egen likabehandlingsplan som är anpassad efter Enligt Skollagen och Diskrimineringslagen ska skolan se till att:.
Stångebro bilrekonditionering ab

Diskrimineringslagen skolan mats hallin mora
fargtillverkare sverige
metro (sistema de transporte)
arkitekt malmö opera
kontakt tiktok
elproduktion sverige
henrik sjogren biography

Diskriminering · Lärarnas Riksförbund

Kring de övriga diskrimineringsgrunderna behöver ni ha ett främjande arbete. Elever har rätt att slippa bli diskriminerade i skolan. Därför ska alla skolor arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligh Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i diskrimineringslagen.


13 sek in euro
försäkringskassan umeå kontakt

Skolans roll när en elev blivit utsatt för sexuella trakasserier

Diskrimineringslagen gäller inte mellan individer, utan ska skydda individer vid kontakt med myndigheter, arbetsgivare, skola, vård etc. 9 okt 2020 Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande Den fysiska miljön i skolan och förskolan ska vara tillgänglig för barn och  Tillsynen över aktiva åtgärder mot diskriminering som regleras i diskrimineringslagen flyttas över till.