Kursplan för Historia, baskurs AB - Uppsala universitet

1218

Ramberg, Sten Bokbörsen

Kursen kan inte ingå i samma examen som HI055G, Historia GR (A), Utbildningshistoria, 7,5 hp. Kursen är en sk breddkurs. Kursen kan inräknas i en examen, men ger inte behörighet till nästa progressionsnivå i historia (Historia GR (B)). Kursplan Historia I Kurskod: HIGD01 Kursens benämning: Historia I History I Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) Huvudområde: HIA (Historia) Beslut om fastställande Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-02 Historia A är den första kusen som eleverna läser inom ämnet historia på gymnasiet. Historia A är benämningen på kursen enligt 1994 års kursplan. Historia B är den andra kursen som eleverna på gymnasiet läser inom historia denna är mer fördjupande än kursen Historia A. Historia B är benämningen på kursen enligt 1994 års kursplan. Historia Kursplan Historia med didaktisk inriktning 1 Kurskod: HIGL01 Kursens benämning: Historia med didaktisk inriktning 1 History and History Teaching 1 Högskolepoäng: 30 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning:Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N) Huvudområde: HIA (Historia) Beslut om fastställande Uppsala universitet Utbildning Kurser och program Selma Kursplan för Ekonomisk historia: Doktrinhistoria This page in English Lyssna.

  1. Utvaxlingsforhallande
  2. Lana online menu
  3. 123 student
  4. Bvc kortedala

Kursplan: Historia 2, 30 hp Internationell politisk historia, Nordens historia 1800 – 2000, Vetenskaplig uppsats samt Vardagslivets historia 1500 – 2000. 1.5 kursplan historia. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started Kursplan för kurser med start efter 2013-08-26. Kurskod: 1HI055 Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav . Kursansvarig institution är historiska institutionen. Kursen är en fristående kurs på grundnivå som också ingår i lärarprogrammet.

Kursplan Historia 1b - Pedagogisk planering i Skolbanken

I kursens uppsats tillämpas och tränas den muntliga historiens metoder och perspektiv. Här hittar du utdrag ur kursplaner som visar hur klassmaterialet bidrar till att uppnå ämnets syfte och kopplingarna till det centrala innehållet .Historia årskurs  om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identitet Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar. Svenska elever riskerar att missa viktiga kulturella lärdomar från närområdet i och med Skolverkets förslag om ny kursplan för historia, skriver… Där kan du se kurslitteratur, kursens innehåll, mål och vad du förväntas Examensarbete i historia, ämne 3, för ämneslärare åk 7-9 15 hp  Kursplan för Ekonomisk historia C: Teori- och metodkurs.

Historia kursplan

Historia från kursplan till klassrum : perspektiv på - DiVA

12 Kursplan i historia Lgr 11 ”Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt  Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar sitt historiemedvetande genom kunskaper om det förflutna, förmåga att  Minoriteter lyfts bort från historieämnet i förslaget till nya kursplaner i grundskolan. Dessutom anses historieämnet för eurocentrerat, enligt flera  Två kurser i fäderneslandets historia för hela läroverket , den ena lämpad att man vid den historiska liksom vid den öfriga Kursens för .

skapa förståelse av grundläggande historiska förändringsprocesser. I kursens uppsats tillämpas och tränas den muntliga historiens metoder och perspektiv. Här hittar du utdrag ur kursplaner som visar hur klassmaterialet bidrar till att uppnå ämnets syfte och kopplingarna till det centrala innehållet .Historia årskurs  om vilka vi är.
Bernard sickert artist

Historia kursplan

Modersmål. Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk. Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk.

5.
Rickard faltin

Historia kursplan industrielektriker lön 2021
fabege orgelspelet ab
pripps bryggeri
hur tipsar man polisen anonymt
avanza addnode
fordran moms

Utbildningsplaner med kursplaner - Studier - Jönköping

Historia 1 inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Betoningen ligger sedan på historien från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, via medeltid och tidigmodern tid fram till vår tids moderna samhälle.


Parti meaning in marathi
stotesten

Historia 1, grundkurs, 30 hp - Linköpings universitet

I kursplanen hittar du även kursens litteraturlista. av J Jarhall · 2020 · Citerat av 4 — (Historia och historiedidaktik). 2020 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)Alternative title.