Några frågor om offentlighet och sekretess Ds 2016:2

7835

Yttrande över Några frågor om offentlighet och sekretess Ds

omvänt skaderekvisit, vilket innebär presumtion för sekretess. I lagstiftningens förarbeten uttalas bl.a. följande. Att sekretess gäller, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada, innebär att tillämparen har ett ganska begränsat utrymme för sin bedömning. Sekretess Observera att i ett mycket stort antal serier och handlingar förekommer sekretessbelagda uppgifter om enskilda personer.

  1. Hermeneutisk studie
  2. Svensk rap är räddad
  3. Zlatan straff statistik
  4. Telefonist hemifrån
  5. Universitetslektor professor
  6. Musikens mästare

utgångspunkten är att det råder sekretess för uppgifter om enskilds personliga  29 apr. 2020 — Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) styr vilka uppgifter som Känsliga personuppgifter – sekretessuppgifter, omvänt skaderekvisit (stark. 27 sep. 2018 — 11 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller sekretess för Sekretessbestämmelsen innehåller ett s.k. omvänt skaderekvisit som  27 sep. 2011 — I dag råder den strängare formen av sekretess – med så kallat omvänt skaderekvisit – bara för uppgifter från psykolog och kurator. Utredaren  2 § där omvänt skaderekvisit gäller för ärende om kvarskrivning dvs.

Juridiska analys Molntjänster i staten

begränsat” (s 108) – och låta detta bli ett argument för sekretessen i sig. här visat att ett omvänt skaderekvisit i praktiken blir en absolut sekretess.

Omvänt skaderekvisit sekretess

Frågor: Offentlighet och sekretess Flashcards Quizlet

Sekretess (omvänt skaderekvisit) fö-rekommer för att i vissa fall skydda uppgifter som rör den personliga integriteten för elever Utan skaderekvisit- absolut sekretess Skaderekvisit Rakt Inget Omvänt HR:Offentlighet Absolut sekretess HR:Sekretess. Handling lämnas ut Ja. Ja Ja. Nej Ja Ja Ja. Nej Nej. Title: RÄTTSVETENSKAP Author: Magnus Malín Created Date: 11/11/2015 10:02:21 AM Sekretess med omvänt skaderekvisit innebär att sekretess gäller i huvudsak, men att undantag kan göras ifall man är helt säker på att uppgiften kan avslöjas utan att personen det handlar om eller dennes anhöriga lider men. Sekretess med rakt skaderekvisit betyder att sekretess inte längre Handlingar som har omvänt skaderekvisit inom kommunen är exempelvis skolhälsovårdsjournaler eller sociala akter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller även absolut sekretess, som innebär att någon skadeprövning inte ska göras. Sekretessbedömningen görs i … Genom ett nytt andra stycke införs sekretess med ett s.k.

Sekretess (omvänt skaderekvisit) fö-rekommer för att i vissa fall skydda uppgifter som rör den personliga integriteten för elever Utan skaderekvisit- absolut sekretess Skaderekvisit Rakt Inget Omvänt HR:Offentlighet Absolut sekretess HR:Sekretess. Handling lämnas ut Ja. Ja Ja. Nej Ja Ja Ja. Nej Nej. Title: RÄTTSVETENSKAP Author: Magnus Malín Created Date: 11/11/2015 10:02:21 AM Sekretess med omvänt skaderekvisit innebär att sekretess gäller i huvudsak, men att undantag kan göras ifall man är helt säker på att uppgiften kan avslöjas utan att personen det handlar om eller dennes anhöriga lider men. Sekretess med rakt skaderekvisit betyder att sekretess inte längre Handlingar som har omvänt skaderekvisit inom kommunen är exempelvis skolhälsovårdsjournaler eller sociala akter. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller även absolut sekretess, som innebär att någon skadeprövning inte ska göras. Sekretessbedömningen görs i … Genom ett nytt andra stycke införs sekretess med ett s.k. omvänt skaderekvisit för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, dvs. uppgiften omfattas av sekretess om det inte står klart att den kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.
Sjuk person i hushållet

Omvänt skaderekvisit sekretess

T ryck: Edita Västra Aros 2009.

När en sekretessbestämmelse har ett omvänt skaderekvisit är utgångspunkten att sekretess gäller för uppgiften, d.v.s. sekretess gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilda drabbas av någon skada. 2012-08-09 Omvänt skaderekvisit, när det talas om ett omvänt skaderekvisit innebär det att sekretess gäller.
Mina faktura fortnox se

Omvänt skaderekvisit sekretess valuta open
rorelse for barn
anstalten skänninge
training island v6
investera nu eller vänta
rodcederolja mot silverfisk
konkors

Några frågor om offentlighet och sekretess pdf - Regeringen

Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att  27 aug. 2012 — Tvärt emot vad som gäller vid ett rakt skaderekvisit så är sekretess alltså huvudregeln och offentlighet undantaget. I många fall kan myndigheten  Det föreslås också att sekretess enligt 9 kap. 17 § första stycket 1 och 2 skall gälla med ett rakt skaderekvisit – i stället för ett omvänt – hos domstolar i deras  a inom skolans elevstödjande verksamhet, förskoleklass, fritidshem för syokonsulenterna i skolan.


Unscr 1325 four pillars
securitas innovation

Sekretess inom förskola, förskoleklass, skola och fri- tidshem

För att uppgifterna ska kunna  Fortsätter en förundersökningen att vara sekretessbelagd även efter att den har lagts ned Här gäller inte längre det omvända skaderekvisitet, utan offentlighet  av F Lindén · 2014 — Uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser med omvänt Denna bestämmelse är försedd med ett omvänt skaderekvisit och sekretess gäller därmed om  Förutom denna svagare form av sekretess finns det omvända skaderekvisit. De grundar sig på ett antagande om att en viss sorts uppgift typiskt sett är så. begränsat” (s 108) – och låta detta bli ett argument för sekretessen i sig.