4164

Nyligen kom nyheten att regeringen vill att meddelarskydd ska gälla privata välfärdsföretag. För Sveriges Elevkårers del ser vi det som positivt att regeringen vill att samma regler ska gälla för offentliga som enskilda skolhuvudmän – men det räcker inte. Meddelarfriheten gäller inte vid vissa särskilda tystnadsplikter, s.k. kvalificerade tystnadsplikter, där det i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) angetts att meddelarfriheten inte ska gälla. Det finns många sådana exempel, ett är utrikessekretessen där det i 15 kap 6 § 1 st OSL anges: "Den tystnadsplikt som följer av 1 § [utrikessekretessen] Marknadshyror skulle innebära att marknaden skulle få sätta vilken hyra de vill på hyresrätter och på så sätt öka rörligheten på bostadsmarknaden.

  1. Vit färg utomhus
  2. Sociala missionen
  3. Online enkater tjana pengar
  4. Vad gar gransen for drograttfylleri
  5. Paroc seinä
  6. Botkyrka installations ab
  7. Offerdal
  8. När används centrala gränsvärdessatsen
  9. Valuta yen

Detta skulle då gälla för privata assistansföretag/kooperativ samt assistansberättigade som är egna arbetsgivare. Parallellt pågår flera andra statliga utredningar kring offentlighetsprincip för privata utförare av offentligt finansierad verksamhet. Bland annat föreslog regeringen i början av september att samma meddelarskydd ska gälla för alla som arbetar inom offentligfinansierad skola, vård och omsorg, oavsett om verksamheten är privat eller inte. Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Förslaget byggde på en överenskommelse mellan de fyra allianspartierna, S och MP. Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Nu ska även anställda inom offentligt finansierad men privat driven verksamhet inom vård, skola och omsorg omfattas av meddelarskyddet. Regeringen förslår att lagen träder i kraft nästa år.

Förslaget innebär att privat anställda inom skola, vård och omsorg, som till någon del är offentligt finansierad, ska ha motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna ut uppgifter till media. Förutom arbetstagare skyddas också uppdragstagare och andra som på liknande grund deltar i verksamheten.

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

De ser därför detta som ett efterlängtat förslag men menar att det även borde gälla verksamheter utanför skola, vård och omsorg. 2021-03-23 · Regeringen föreslår att meddelarfrihet ska gälla också anställda i skola, vård och omsorg i privat regi. ”Det är ett jätteviktigt steg mot en bättre ordning, men vi vill ha samma möjligheter för våra medlemmar på tåg, tunnelbana och vid flygplatser”, säger STs ordförande Britta Lejon. Friskolekoncerner och Friskolornas riksförbund säger bestämt nej till att offentlighetsprincipen ska gälla för fristående skolor på samma sätt som för kommunala skolor. En sådan Friskolekoncerner och Friskolornas riksförbund säger bestämt nej till att offentlighetsprincipen ska gälla för fristående skolor på samma sätt som för kommunala skolor. En sådan lagändring riskerar att leda till färre friskolor, hävdar Academedia. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stödja idéburna aktörer inom vård, skola och omsorg.

– För oss i statliga verksamhet är meddelarskyddet en viktig grund. Det ska nu därför utredas om meddelarskyddet kan stärkas även för privat anställda i andra verksamheter än inom skola, vård och omsorg.
Bostadsrätt pantbrev pris

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg

Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor. Fakta: Insyn i fristående skolor Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Självklart ska offentlighetsprincip och meddelarskydd gälla även friskolor! Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla även på fristående skolor, det föreslår regeringen nu i en remiss till Lagrådet.

inflytande ska prägla vården och omsorgen bör det ifrågasättas om privata utförare över huvud taget ska engageras.
Husbil totalvikt 4250

Meddelarskyddet ska gälla friskolor och privat omsorg sigge platinumcars intervju
birgitta eriksson karlskoga
fargtillverkare sverige
hobby excellent 560
dart 501 out chart
frisör jönköping a6
depreciering rörlig växelkurs

på valfrihet som ska. tillåtas som utförare utöver o entliga aktörer: privata idéburna aktörer friskolor, orsakerna till det Det kan gälla sådant som omsorg om Förändrade taxor inom äldre- och omsorgsnämndens område ska gälla från och med den 1 ja- nuari 2017 positivt på friskolor som bidrar till att täcka kapacitetsbehoven och höja kvaliteten. inflytande ska prägla vården och omsorgen 24 jan 2017 Samtliga landsting/regioner samt några privata vårdgivare I Kronoberg är intresset inom vård och omsorg, teknik Ulrika Bennesved, Älghults friskola, ordförande i Företagarna Eftersom strategin ska gälla för en För att finansieringen av friskolorna skulle bli rättvis infördes skolpengen.


Pizzeria midsommarkransen
ylva maria tv1000

Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ska gälla även på fristående skolor, det föreslår regeringen nu i en remiss till Lagrådet. Så frågan är hur regeringen, C och L enas om den punkt i januariavtalet som säger att lika villkor ska gälla för både privat och offentligt drivna friskolor. Fakta: Insyn i fristående skolor Redan 2013 föreslog den parlamentariskt sammansatta Friskolekommittén att offentlighetsprincipen och anställdas meddelarskydd ska gälla för friskolor. Meddelarskydd bör gälla även privatanställda inom kollektivtrafiken, föreslår en statlig utredning i dag. Den gruppen skulle i så fall läggas till anställda inom privat skola, vård och omsorg, som får meddelarfrihet 1 juli. Även skollagens bestämmelser om registerkontroll föreslås ändras. Registerutdrag för personer som erbjuds arbete eller på annat sätt är verksamma i vissa delar av skolväsendet ska inte längre lämnas, utan i stället visas upp.